Våra Tjänster.

Fuktmätning i betong

En noggrann fuktmätning i betongen innan applicering av tätskikt eller plastmatta på en nygjuten betongplatta är av yttersta vikt. Genom att säkerställa att fuktnivån är inom godkända gränser kan man undvika potentiella problem med fuktinträngning och skador på lång sikt.

Detta steg är avgörande för att garantera hållbarheten och kvaliteten på den slutliga ytan, samtidigt som man säkerställer att byggprojektet uppfyller gällande standarder och krav. Genom att vara proaktiv och genomföra en fuktmätning kan man undvika kostsamma och tidskrävande reparationer i framtiden och säkerställa en hållbar och problemfri betongkonstruktion.

Kontakta oss

Kontakta oss

010-161 48 00

Västsvensk Fukteknik AB

Galvaniseringsgatan 4
41707 Göteborg

info@vsft.se

Våra tjänster

Fuktmätning i Betong

Vattenskador

Fuktutredningar

Krypgrundsavfuktning