Våra Tjänster.

Fuktutredningar

När människor upplever dåligt välmående i sina hus, lägenheter eller lokaler och orsaken är oklar, är det av stor vikt att genomföra en noggrann fuktutredning. Genom att undersöka fuktproblemen på djupet kan man identifiera eventuella källor eller problemområden som kan påverka hälsan negativt.

En fuktutredning är nyckeln till att ta itu med problemet på ett effektivt sätt och skapa en hälsosam och bekväm miljö för alla. Genom att anlita professionella fuktexperter kan man få en detaljerad analys av fuktrelaterade frågor och rekommendationer för att åtgärda dem. Att prioritera en fuktutredning kan leda till förbättrad inomhusmiljö, minskad risk för allergier och andra hälsoproblem samt bevara fastighetens värde på lång sikt.

Kontakta oss

Kontakta oss

010-161 48 00

Västsvensk Fukteknik AB

Galvaniseringsgatan 4
41707 Göteborg

info@vsft.se

Våra tjänster

Fuktmätning i Betong

Vattenskador

Fuktutredningar

Krypgrundsavfuktning