Våra Tjänster.

Vattenskador

Vid vattenskador är snabb åtgärd avgörande. Inom loppet av några dagar kan mikrobiella skador börja bildas på drabbade material. Det är därför oerhört viktigt att agera snabbt och effektivt för att minimera skadorna och undvika potentiella hälsorisker och förluster.

Genom att snabbt ta itu med vattenskadan, torka upp fukten och sanera området kan man förhindra spridning av mögel och andra skadliga mikroorganismer som kan påverka både byggnadens struktur och människors hälsa. Att anlita professionella fukttekniker är ett smart drag för att säkerställa korrekt åtgärd och snabb återställning av det drabbade området. Genom att agera snabbt kan man minimera de negativa konsekvenserna av vattenskadan och återgå till en trygg och säker miljö på kortast möjliga tid.

Kontakta oss

Kontakta oss

010-161 48 00

Västsvensk Fukteknik AB

Galvaniseringsgatan 4
41707 Göteborg

info@vsft.se

Våra tjänster

Fuktmätning i Betong

Vattenskador

Fuktutredningar

Krypgrundsavfuktning